Artikelinlämning

Innan du skickar in din artikel ska den vara korrekturläst och helt färdig för att lägga in i tidningen. Ändringar sker endast i nödfall. Skicka in artikeln i ett textformat och bilder i ett bildformat.

Du måste inte ha en bild till din artikel, men det förgyller artikeln. Har du inga bildtexter så lämna dessa fält blanka. Men har du bilder måste fotograf anges, du ansvarar för att du får publicera bilder du bifogar.

Observera!
Vi uppskattar allt man vill bidra med men redaktionsgruppen planerar tidningen och har därför begränsat utrymme per nummer. Så vi kan därför inte garantera att just din artikel får plats.