Annonsbokning

Nya Yngarebygden utkommer med 6 nummer per år och delas ut gratis till hushållen i Björkvikssocken. Tidningen trycks i 850 exemplar och ges ut av Björkviks Bygdekommité.

Storlekar och priser

Helsida
Stående 180 x 267 mm
1 900 kr

Halvsida
Liggande 180 x 131 mm
1 050 kr

Kvartssida
Stående 87,5 x 131 mm
625 kr

Åttondelssida
Liggande 87,5 x 63 mm
350 kr